• INVALA

    VÝROBA

O společnosti INVALA, v.o.s.

Naše společnost vznikla původně jako fyzická osoba počátkem roku 2009. V červnu roku 2011 došlo ke změně právní formy na právnickou osobu, INVALA, v.o.s.. Naším původním oborem bylo vedení účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatelské subjekty i neziskové organizace.

V červenci roku 2020 došlo k oddělení účtárny od naší společnosti, která se stala samostatnou.

Od roku 2012 provozujeme dílny s drobnou výrobou. V současné době jsou naše provozy v Turnově u a v České Lípě. INVALA, v.o.s. zaměstnává více než 90% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.