• INVALA

    ÚČETNICTVÍ

  • INVALA

    VÝROBA

O společnosti INVALA, v.o.s.

Naše společnost vznikla původně jako fyzická osoba počátkem roku 2009. V červnu roku 2011 došlo ke změně právní formy na právnickou osobu, INVALA, v.o.s.. Naším oborem je vedení účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Samozřejmostí naší společnosti je soustavné vzdělávání a sledování legislativních změn. Naše účetní pravidelně navštěvují odborné semináře. Při zpracování účetní evidence dodržujeme stejné postupy, uplatňujeme stejné kontrolní mechanizmy a tím dokážeme zajistit zastupitelnost. Od roku 2012 provozujeme dílny s drobnou výrobou. Působíme převážně v areálech ústavů pro mentálně postižené. INVALA, v.o.s. zaměstnává více než 90% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a to jak v administrativních činnostech, tak i ve výrobě.