Účetnictví, daňová evidence

Nabízíme kompletní vedení účetnictví a daňové evidence na našem software „Pohoda“ a to v síťové verzi. Nabízíme svým klientům vzdálený přístup k software, takže mohou do svého účetnictví vstupovat či nahlížet odkudkoli, kde funguje připojení k internetu.

Každému klientovi je přidělena zkušená účetní. Hlavní účetní dohlíží na samotné zpracování účetní agendy, kontroluje každé přiznání k dani před jeho podáním (DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z příjmů). Díky průběžnému zpracování předkládáme vždy jednou čtvrtletně přehled o výsledku hospodaření, o stavu majetku, pohledávek a závazků. Po domluvě jsme schopni v dohodnutých termínech předkládat přehledy dle požadavků klienta (sledování zakázek, středisek, neuhrazených pohledávek a závazků). V případě zájmu zasíláme upomínky, připravujeme příkazy k úhradě, vyhodnocujeme čerpání dotačních titulů apod.

Komunikace s úřady

Při uzavírání smlouvy o vedení účetnictví a zpracování daní Vám bude nabídnuta služba vyřizování záležitostí, včetně předávání přiznání a přehledů, na finančním úřadu i u pojišťoven. Pokud nedisponujete datovou schránkou, budete mít možnost využívat k podávání datovou schránku naší společnosti na základě plné moci.

S každým klientem je řádně uzavřena smlouva. Naše společnost je pojištěna na odpovědnost za škody v hodnotě 5 mil. Kč.

Zpracování daní

V rámci účetních služeb zpracováváme všechna podání pro Finanční úřad – DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, daň z příjmů včetně výkazů a přílohy, silniční daň, daně z nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti apod.

Nabízíme však i jednorázové zpracování daňových přiznání.

Adresa provozovny:

  • INVALA v.o.s.
  • Adresa: Humpolecká 108/3 460 05 Liberec V – Kristiánov
  • Telefon: (+420) 733 735 550
  • Email: info@invala.cz

Otevírací doba

  • Po - Pá - 8.00 - 16.00

Mapa sídla společnosti